Dansk - Faaborg-Gelting Linien A/S & Nordisk Færgefart A/S

Gå til indhold
Faaborg-Gelting Linien A/S
Nordisk Færgefart A/S

1965-1999

Historie

 
I 1964 begyndte skibsingeniør Poul Molich med planlægningen af en ny  færgeforbindelse fra Faaborg på Sydfyn til Nordtyskland. Man besluttede  sig for den 28 sømil rute til Geltinger Bucht, her blev der på en mark,  et par kilometer fra landsbyen Gelting, anlagt en havn, der fik navnet  Gelting Mole.
    
Den  5. februar 1965 blev aktieselskabet Nordisk Færgefart A/S (NF)  grundlagt og første formand for bestyrelsen blev Poul Molich. Hos  Flensburger Schiffbaugesellschaft blev der bestilt en færge til 8,5 mio. kroner, færgen var M/F »SYDFYN«. Hun blev søsat den 12. juni 1965 og  blev døbt af Valborg Toftager, der var gift med den daværende borgmester  i Faaborg. Værftet kunne dog ikke færdiggøre færgen til den i kontrakten fastsatte  dato, derfor blev der fra Dampskibsselskabet Ærø chartret en ligeledes  nybygget færge. Færgen var M/F »ÆRØBOEN« (499 BRT, 400 passagerer, 35  biler). Med denne færge blev Faaborg-Gelting Linien åbnet den 1. august  1965.
 

M/F »SYDFYN«

Den  31. august 1965 blev M/F »SYDFYN« så leveret fra værftet og blev sat i  fart på ruten den 3. september samme år. Det første år blev der overført  15.000 passagerer og 1.000 biler. Ruten blev mere og mere populær,  hvorved overførselstallene steg hvert år. I 1970 lå de på 187.000  passagerer og 15.000 biler. For at give de danske passagerer en  yderligere rejsegrund og fordi der om bord kun var begrænset indkøbsmuligheder pga. pladsen ombord, blev der i 1974 bygget et  supermarked, ejet af rederiet, ved Gelting Mole, da priserne her var  markant under de daværende danske priser.
 


M/F »GELTING«

Da  der i 1975 allerede blev overført 324.000 passagerer og 16.000 biler på  Faaborg-Gelting Linien, var kapaciteten i M/F »SYDFYN« nået til sin  grænse. Derfor købte rederiet i oktober 1975 færgen M/F »MILLE« fra Jydsk Færgefart A/S, Kalundborg. Færgen fik navnet M/F »GELTING« og  færgen blev renoveret. Den nye færge på ruten betød en fordobling af  kapaciteten i forhold til forgængeren. Ligeledes var der ombord på den  nye færge langt større kiosker til den Tax-Free handel, to restauranter,  et cafeteria samt en Skybar, Skybaren var beliggende i  "snydeskorstenen" på øverste dæk. Færgen blev indsat på ruten den 11.  november 1975. M/F »SYDFYN« foretog sin sidste tur på ruten den 9.  november 1975 og blev derefter solgt til rederiet Jadranska Linijska  Plovidba i Split, der fik færgen navnet M/S »VIS«.

Den 8. oktober 1976 skete det eneste store havari i rederiets  historie, da M/F »GELTING« løb på Pøls Rev syd for Als. Ved  grundstødningen fik færgen en 30 meter lang lækage og der trængte vand  ind i maskinrummet, hvorved en af maskinerne led stor skade. Klokken  19.05 lod kaptajnen udsende SOS. Passagererne måtte iføre sig  redningsveste, men kunne dog hente varmt tøj i deres biler. Stemningen  ombord var rolig og behersket, hvilket gudskelov også var tilfældet for  Østersøen. Som de første indtraf to redningshelikoptere fra Tyskland der medbragte pumper til færgen og evakuerede to ældre passagerer. De  øvrige passagerer blev overført til de "spritbåde" der var kommet til hjælp og bragt til Sønderborg på Als. Her blev passagererne afhentet og  kørt i bus tilbage til Faaborg. Fra marinen på Langeland blev der ligeledes sendt fire skibe til havaristen, de kom dog ikke i aktion.  Cirka ved 00.30 tiden kom der slæbebåde fra Svitzer og de slæbte M/F »GELTING« til Fredericia Værft, hvor man næste dag hentede personbilerne  fra borde. Derefter var ruten indstillet nogle dage, indtil det lykkedes rederiet at chartre færgen M/S » OLAU WEST« (ex. »KALLE« -75,  ex. »GRENAA« -71), der holdt ruten i gang de næste par måneder medens  M/F »GELTING« var på værft.
    
I 1980 måtte M/F »GELTING« igen indstille sejladsen pga. en større  maskinskade og blev repareret fra 9. til 30. september hos Flensburger Werft. Sejladsen på ruten kunne dog opretholdes uden afbrydelser, da man  havde chartret færgen M/F »DANA GLORIA« (ex. »METTE MO« -77, ex. »METTE  MOLS« -74) fra DFDS, der opretholdt driften frem til årsskiftet. Efter  reparation vendte M/F »GELTING« dog ikke tilbage til sin rute, med blev  istedet udchartret til Venezuela.
 

M/F »GELTING NORD«

Nordisk  Færgefart A/S havde den 12. november 1980 købt den 4.238 BRT store  færge M/S »OLAU KENT« (ex. »APOLLO« -76) på tvangsauktion for 46 mio.  kroner. Dette betød en yderligere forøgelse af kapaciteten på ruten.  Færgen fik navnet M/F »GELTING NORD«. Da færgen ved overtagelsen var i  en meget dårlig tilstand, måtte hun renoveres hos Flensburger  Schiffbauwerft. Ved renoveringen forlængede man også skorstenen ved agter masten, hvorved hun er blevet genkendelig i forhold til de andre  "Papenburger søsterskibe" ("Papenburger søsterskibene" er kælenavnet for  en serie ens skibe bygget til bl.a. Viking Line). I Faaborg blev der  bygget en ny færgehavn, da M/F »GELTING« ikke havde nogen agterrampe,  men brugte en rampe der var fastmonteret på kajen. Den første tur på sin  nye linie foretog M/F »GELTING NORD« den 12. marts 1981. I den sommer  kunne der overføres 25 % flere passagerer end med M/F »GELTING«. Der  blev også efterhånden overført så mange biler på ruten, at der i  sommersæsonen ofte ved færgens ankomst opstod trafikkaos i Faaborg.

Færgen blev dog kun et år på Faaborg-Gelting Linien, for den 1. maj  1982 fortog hun, efter nogle ombygningsarbejder ved Svendborg Værft, sin  første rejse på den nye rute fra Hundested i Nordsjælland til  Sandefjord i Norge. Her foretog hun afvekslende en daglig afgang fra  hhv. Hundested og Sandefjord, kun om søndagen fra begge havne. Sejltiden  på ruten var 12 timer hver vej. På grund af svigtende overførselstal måtte ruten allerede i januar 1984 indstille sejladsen med et underskud  der næsten tog livet af Nordisk Færgefart A/S.
 

M/F »GELTING SYD«

Allerede  i november 1981 havde Nordisk Færgefart A/S købt en ny færge for 34  mio. kroner, M/S » STELLA SCARLETT« (4174 BRT). Kapaciteten på den nye  færge var lidt mindre end den i M/F »GELTING NORD«, specielt fordi  færgen ikke havde noget hængedæk til personbiler. Den nye færge fik  navnet M/F »GELTING SYD« og overtog ruten den 29. januar 1982. Endelig  havde man fundet den rette færge til ruten, hvad angik kapaciteten og  komforten ombord, med det resultat at færgen de næste 17 år trafikerede  Faaborg-Gelting Linien og dermed længere end alle sine forgængere.

For det meste lå færgefarten mellem Faaborg og Gelting stille de  første uger hvert år, mens færgen var på sit årlige værftsophold. Da man  i foråret 1984 skulle foretage nogle store ændringer ombord i »GELTING  SYD«, blev »GELTING NORD« indsat på ruten. For en tid kunne man se begge  færger ligge i Faaborg Havn.

Den 25. oktober 1985 blev rederiet for anden gang i sin historie  udsat for et haveri ved Pøls Rev ud for Als. På turen mod Gelting løb »GELTING SYD« på grund der og tildrog sig ein fire meter lang revne i  bunden. Følgerne var dog midre dramatiske end ved grundstødningen af »GELTING« i 1976. Således kunne hun fortsætte sin tur mod Gelting og  tilbage til Faaborg, hun måtte dog efterfølgende tages ud af drift i en lille uge, for at kunne blive repareret ved Fredericia Værft. I den tid  det tog, lå færgeruten stille.

I løbet af årene blev et par små ændringer synlige hvad angik  bemalingen, f.eks. bemalingen på skibssiden og på presseningerne på rællingen. I 90erne blev presseningerne på rællingen skiftet fra blå  (som »STELLA SCARLETT« havde færgen en blå bemaling) til rød og denne "røde tråd" blev yderligere forlænget på forskibet og hele vejen rundt.

En ret omfattende ombygning blev foretaget i januar 1996 ved Husumer  Schiffswerft for 11 mio. kroner. A-la-Carte restauranten "Bellevue" blev  større ved en tilbygning. Sammen med buffetrestauranten "Marco Polo" og  cafeteriet var der nu 750 siddeplader til rådighed. På dækket underneden blev der indrettet et supermarked, der erstattede nogle af  Tax-Free kioskerne ombord. I foråret 1996 blev en del af agterdækket overdækket og der blev ligeledes indrettet en Snackbar på agterdækket.

I midten af februar 1996, den første driftsuge efter vinterpausen,  indtraf der en speciel begivenhed på ruten: I denne kolde vinter var Østersøen delvist frosset til også i den sydlige Østersø. Selvom M/F »GELTING SYD« var bygget med henblik på sejlads i is, blev hun fanget af isen i et område med særlig stærk komprimeret is ved Als. En isbryder  måtte bryde en sejlrende til færgen. På grund af (meget små) skader måtte færgen på et een dags værftsophold i Svendborg i midten af maj.

Den sørgeligste dag for Faaborg-Gelting Linien og dermed også for Nordisk Færgefart A/S var den 30. juni 1999. Denne dag sejlede M/F »GELTING SYD« for sidste gang til Gelting. Idet EU havde bestemt at det  toldfri salg mellem EU landene skulle ophøre pr. 1. juli 1999, blev rederiet berøvet sit grundlag for sejladsen, for hovedindtægtskilden var  nemlig Tax-Free salget. Efter en følelsesladet afskedssejlads, med afgang fra Faaborg klokken 14.00 til Gelting og tilbage, sluttede næsten  35 års sejlads på ruten. Rederiet blev opløst og M/F »GELTING SYD« blev  solgt til Marokko. Den 1. juli 1999 forlod M/F »GELTING SYD« for uigenkaldeligt sidste gang Faaborg.Efterskrift

Kære læser af denne historiske gennemgang!

Selvom jeg har været grundig i min søgen efter oplysninger (herunder  hos rederiet selv), er det dog muligt, at enkelte detaljer ikke er korrekte. Skulle nogen have yderligere rettelser, oplysninger eller  eventuelt flere detaljer fra trafikken, ville jeg glæde mig over at  modtage en mail omkring dette. På tysk kan du maile direkte til Tim Vogel.

Tim Vogel

Bemærkning fra Jörg Luke Sølyst

Ovenstående mail link er direkte til Tim Vogel, skulle du være fra  Danmark eller eventuelt ikke kunne tale tysk, bedes du venligst skrive  til Tim Vogel på engelsk eller du er velkommen til at sende rettelser,  oplysninger m.m. på dansk til Faaborg-Gelting, jeg vil så sørge for at disse kommer videre til Tim Vogel.

Jörg Luke Sølyst
webmasterAnnonce der var indrykket, i flere dagblade, få dage inden sejladsen ophørte:


© www.faaborg-gelting.dk & www.faaborg-gelting.de, 2002-2022
Tilbage til indhold